Menu Content/Inhalt
Start
Centrum Egzaminacyjne CCI Paris Ile-de-France przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Izba Przemysłowo-Handlowa Paris Ile-de France – Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France (dawniej CCIP) - jest instytucją o ponad dwustuletniej tradycji. Obok głównego celu, jakim jest wspieranie przedsiębiorczości, CCI Paris Ile-de-France zajmuje się również szkoleniem zawodowym.
W ramach tej działalności przeprowadza egzaminy i wydaje certyfikaty znajomości języka francuskiego i zdolności skutecznego posługiwania się nim w różnych dziedzinach życia zawodowego. Wydawane przez nią dyplomy są uznawane i cenione przez pracodawców i wyższe uczelnie na całym świecie. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 (Dz.U.05. 266.2230 ) dyplomy DFA 1 i DFA 2 są dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

Centrum Egzaminacyjne CCI Paris Ile-de-France (dawniej CCIP) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu istnieje od 1999 roku. Prowadzimy kursy przygotowawcze i egzaminy pozwalające uzyskać następujące certyfikaty i dyplomy:


DFP Affaires A2 - Diplôme de français professionnel Affaires A2

(poprzednia nazwa CFP 1 - Certificat de Français Professionnel 1er degré )

DFP Affaires B1-  Diplôme de français professionnel Affaires B1

(poprzednia nazwa CFP 2- Certificat de Français Professionnel 2ème degré)


DFP Affaires B2  - Diplôme de français professionnel Affaires B2

(poprzednia nazwa DFA1 - Diplôme de Français des Affaires 1er degré )


DFP Affaires C1  - Diplôme de français professionnel Affaires C1

(poprzednia nazwa DFA2 - Diplôme de Français des Affaires 2ème degré)


DFP Juridique B2 - Diplôme de français professionnel juridique B2 

(poprzednia nazwa CFJ - Certificat de Français Juridique)


DFP Médical B2 - Diplôme de français professionnel médical B2 

(poprzednia nazwa DFM - Diplôme de Français Médical)więcej o kursach...

 

Informacje

mgr Wiesława Wrześniowska-Sołtysiak
w.wrzesniowska@ue.poznan.pl
SPNJO ul. Taczaka 9 p.   309.
tel. 61-854-35-50


ZAPISY NA  KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO EKONOMICZNEGO I PRAWNICZEGO

2017-2018

DFP AFFAIRES ET JURIDIQUE

CCI PARIS  ILE-DE-FRANCE  


 informacja w zakładce komunikaty